Romantisch verlangen, een projectopdracht van het CBK Dordrecht, presentatie Dordrechts Museum

Aan dit werkstuk ging een studie vooraf.